ساخت نانو کاتالیست زیولیت ZSM 5

کاربرد:

فیلترهای نانویی، کاتالیزور FCC، زئولیت مصنوعی خالص کاربرد زیادی در صنایع مختلف و به خصوص کشاورزی دارد. تبدیل متانول به بنزین (MTG) با کمک این کاتالیزور نیز مورد بررسی قرار گرفت و هم چنین حذف یونهای فلزات سنگین در محلول مورد بررسی قرار گرفت.

Print Friendly, PDF & Email