ساخت نانو کاتالیست آلومینا Al2O3

کاربرد:

برای جلوگیری از چسبندگی پوشش ها، بهبود مقاومت در برابر سایش، کاهش دمای پخت سرامیک، افزایش چقرمگی، باتری لیتیوم

Print Friendly, PDF & Email