کربن فعال

کاربرد:
تصفیه آبها ( آب شرب, آب آکواریومها, آبهای صنعتی), از نظر رنگ و بو و طعم
رنگزدایی از قند و شکر
بازیافت طلا
بهسازی رنگ و طعم در نوشیدنی ها و آب میوه ها
استفاده در دستگاههایی مثل: تصفیه کننده های هوا, خوش بو کننده ها, تصفیه کننده های صنعتی و … تولید زغال فعال شده