کربن فعال و مولکولارسیو

محصول فرموله شده کربن فعال و مولکولارسیو برای جذب بوی حاصل از ترکیبات سولفور (سولفید هیدروژن و مرکاپتان) و سایر ناخالصی ها از جریان گاز استفاده می شود. برای این هدف، به منظور جلوگیری از افت فشار، محصول به صورت گرانول شکل دهی شده است. علاوه بر خواص فیزیکی مناسب شامل استحکام و خردایش، خواص شیمیایی منحصر به فرد شامل فرمولاسیون ترکیبات موثر، مهندسی ابعاد حفرات، تخلخل و دانسیته از ویژگی های بارز محصول است که باعث کارایی قدرتمند محصول می گردد.