نگهدارنده میوه

این محصول از زئولیت های طبیعی ساخته شده و گاز اتیلن را حذف میکند، جذب اتیلن عمر مفید میوه ها، سبزیجات و گل­ ها را افزایش می­ دهد و کیفیت محصول را در حین حمل و نقل و یا انبارداری تضمین کرده و کاهش قابل توجه میزان ضایعات محصولات کشاورزی از جمله: سیب، کیوی، موز، پیاز، مرکبات، گل­ های تازه و بسیاری دیگر را در پی دارد.