دستگاه گرانول ساز

دیسک دوار یا  دیسک گرانول ساز یکی از تجهیزات اصلی برای تبدیل پودر به شکل کروی می باشد. این دستگاه به طور گسترده در صنایع شیمیایی، پتروشیمی، داروسازی و صنایع غذایی کاربرد دارد.

کیفیت مواد تولیدی و ظرفیت آن به پارامترهای همچون درصد رطوبت ماده، ، قطر، ارتفاع، زاویه انحراف و میزان پر کردن دیسک وابسته است.

این دستگاه قابلیت تنطیم دور، زاویه دیسک و ظرفیت دیسک را داراست.

شرکت پترومهر از این دستگاه برای تولید کاتالیست ها و جاذب های تولید شده خود استفاده می کند.

دستاوردی از بخش فنی و مهندسی شرکت پترمهر

با مدیریت و سرمایه گذاری مهندس محمد نکویی فرد

مهندس طراح پروژه: سمانه امیری

گرانول ساز