پترو مهر در یک نگاه

برگرفته از کتاب شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری فارس مرکز رشد نفت، گاز و پتروشیمی صفحه ۱۲۳

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.