معرفی شرکت شتابدهنده پژوهشی فناوری های پیشرفته شیمیایی پترومهر

خانم دکتر حمیده امیری مدیر عامل پترومهر در برنامه رادیویی موج دانش رادیو فارس از شتابدهنده پترومهر می گوید.

چگونه یک استارتاپ به سمت شتابدهنده شدن می رود.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.