حضور مهندس عظیمی رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی ساخت تاسیسات دریایی در شرکت پترومهر

نشستی پیرامون معرفی فناوری های شرکت پترومهر و استارتاپ های تحت شتابدهی پترومهر با حضور مهندس عظیمی رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی ساخت تاسیسات دریایی ایران با میزبانی پترومهر برگزار شد.
پرفسور علی خلفی نژاد استاد تمام بخش شیمی دانشگاه شیراز و سهامدار پترومهر بر نقش مهم استارتاپ ها، جوانان و حمایت از آن ها پرداختند.
خانم دکتر حمیده امیری مدیر عامل و عضو هیأت مدیره پترومهر از کاتالیست ها، جاذب ها و دیگر فن آوری های پترومهر گفتند.
در ادامه شرکت پتروپویان (شرکت تحت شتابدهی پترومهر) با مدیریّت مهندس محمدرضا جلالیT فناوری ارزشمند التراسونیک را معرفی کردند.
در انتها مهندس عظیمی جلسه را بسیار مفید و کارآمد خواندند و برای ادامه کار، حضور در جلسات تخصصی تر با حضور مدیرعامل های شرکت تحت مجموعه شرکت مهندسی ساخت اعلام کردند.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.