بازدید دانشجویان پسا دکترای دانشگاه شیراز از شرکت پترو مهر

بازدید دانشجویان پسا دکترای دانشگاه شیراز از شرکت پترومهر
در تاریخ ۹۵/۵/۲۵ دانشجویان پسا دکترای دانشگاه شیراز از شرکت پترو مهر بازدید کردند. این بازدید با حضور خانم دکتر امیری(مدیرعامل) و آقای مهندس نکویی فرد (ریاست هیات مدیره) انجام گردید.
خانم دکتر امیری توضیحاتی پیرامون محصولات و دستاورد های شرکت ارائه دادند، همچنین آقای مهندس نکویی فرد در مورد دانش تجاری سازی و شیوه همکاری توضیحاتی ارائه دادند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.